zrozumieć autyzm - program pomocy osobom z autyzmem z terenów wiejskich oraz ich rodzinom
Znajdź nas na Facebooku!
80–365 Gdańsk
ul. Dąbrowszczaków 28
województwo pomorskie, tel. 508 932 133
gdansk@zrozumiecautyzm.eu
województwo kujawsko-pomorskie, tel. 506 669 545
torun@zrozumiecautyzm.eu
województwo warmińsko-mazurskie, tel. 508 932 133
olsztyn@zrozumiecautyzm.eu
Kalendarium na 2017 rok
Ankiety zgłoszeniowe

Szkolenia z zakresu prowadzenia terapii osób z autyzmem.

Przeznaczone dla nauczycieli, pracowników OPS, instytucji zajmujących się osobami z autyzmem - personel medyczny, pracowników Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych itd.

Założenia i cele szkolenia:

Zaznajomienie słuchaczy z problematyką autyzmu
w kontekście skutecznych form pracy - w oparciu
o uznane metody naukowe oraz doświadczenie własne
wykładowców poparte wieloletnią praktyką zawodową
z osobami z autyzmem w wieku od 3-25 lat.

Efekty cyklu wykładów III stopniowych szkoleń - umiejętności i kompetencje:

Słuchacze poznają podstawowe metody pracy, będące nierozłącznie związane z terapią behawioralną, uznane za najbardziej efektywne i skuteczne, sprawdzające się w pracy z dziećmi i młodzieżą z całościowym zabu- rzeniem rozwojowym ze spektrum autyzmu.

Słuchacze poznają przykładowe programy pomaga- jące eliminować zachowania trudne oraz kształtować nowe, pożądane (akceptowane społecznie) formy zachowań ze szczególnym naciskiem na programy rozwijające umie jętności społeczne i rozwój mowy.

Treści programowe szkolenia III stopniowego:

I stopień:

 - charakterystyka osób z autyzmem;
 - etapy diagnozy autyzmu;
 - diagnoza różnicowa (całościowe zaburzenia rozwojowe);
 - stosowana analiza zachowania jako nauka;
 - podstawowe zasady terapii behawioralnej;
 - budowanie systemu motywacyjnego.

II stopień:

 - strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi zgod- nie z modelem najmniej restrykcyjnej terapii;
 - omówienie zachowań trudnych występujących u osób ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 - analiza funkcjonalna zachowania;
 - zbieranie i analiza danych dotyczących trudnych zachowań;
 - plany aktywności i łańcuchy zachowań jako metody rozwijania samodzielności.

III stopień:  

 - specyficzne metody rozwijające komunikowanie się, umiejętności społeczne oraz umiejętności przedszkolne
i szkolne;
 - zasady budowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 - zbieranie i analiza danych dotyczących realizacji programów edukacyjnych;
 - generalizacja zdobytych umiejętności;
 - zasady prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 - integracja dzieci z autyzmem z dziećmi typowo rozwijającymi się;
 - rola „nauczyciela – cienia”.

Szkolenia przygotowują do certyfikatu terapeuty behawioralnego

patronat
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Województwo Kujawsko - Pomorskie

Wojewoda Warmińsko - Mazurski

patronat medialny
Dziennik Bałtycki Radio Gdańsk Gazeta pomorska.pl TVP Bydgoszcz TVP Gdańsk TVP Olsztyn Radio Olsztyn
Przyjaciele programu
Przyjaciele Programu
Jak możesz nam pomóc?
Autyzm.
Nie jesteś sam!