zrozumieć autyzm - program pomocy osobom z autyzmem z terenów wiejskich oraz ich rodzinom
Znajdź nas na Facebooku!
80–365 Gdańsk
ul. Dąbrowszczaków 28
województwo pomorskie, tel. 508 932 133
gdansk@zrozumiecautyzm.eu
województwo kujawsko-pomorskie, tel. 506 669 545
torun@zrozumiecautyzm.eu
województwo warmińsko-mazurskie, tel. 508 932 133
olsztyn@zrozumiecautyzm.eu
Kalendarium na 2017 rok
Ankiety zgłoszeniowe

Czym jest autyzm?

Autyzm jako termin opisujący zaburzenie rozwoju, funkcjonuje od wielu już lat. Dla większości jest cały czas niewiadomą, czymś niezrozumiałym, czasem wzbudza lęk. Można o nim dużo przeczytać w wielu publikacjach oraz w Internecie. Piszą o nim zarówno specjaliści (nauczyciele, psycholodzy, naukowcy), ale także sami rodzice, którzy poznali już diagnozę swoich dzieci. Informacje te mogą okazać się niepełne.

Warto poznać najistotniejsze zagadnienia dotyczące autyzmu.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem neurorozwo- jowym, co oznacza zaburzenie rozwoju i funkcjonowania mózgu. Nieznane są jego przyczyny. Przypuszcza się,
że ważną rolę w powstaniu tego zaburzenia może pełnić genetyczna predyspozycja oraz czynniki środowiskowe (np. problemy okołoporodowe, biochemiczne, choroby zakaźne).

Objawy charakterystyczne dla zaburzenia rozwojo- wego ze spektrum autyzmu dotyczą trzech sfer rozwojo- wych:

 - umiejętności społecznych,
 - komunikowania się z otoczeniem,
 - sztywnych wzorców zachowań.

Opisane i obowiązujące w Polsce kryteria diagnostyczne (ICD-10 oraz DSM IV) mówią, że aby u dziecka zdiagno- zować autyzm trzeba zaobserwować minimum 6 obja- wów, ale przynajmniej 2 ze sfery umiejętności społe- cznych oraz przynajmniej po 1 z pozostałych dwóch sfer. Najwięcej nieprawidłowości zwykle obserwuje się w pierwszej sferze, tej najważniejszej, bo warunkującej prawidłowy rozwój pozostałych umiejętności. Nieprawi- dłowości można rozpatrywać pod kątem deficytów i nadmiarów behawioralnych. Oznacza to, że pewne umiejętności można zaobserwować w nadmiarze lub stwierdzić ich brak w odniesieniu do dzieci typowo rozwijających się. Takim przykładem jest brak umie- jętności nawiązywania kontaktu wzrokowego jako deficyt oraz obserwowalne często liczne zachowania stymulacyjne jako nadmiar behawioralny.

Każde dziecko z autyzmem rozwija się inaczej. Stopień nasilenia problemów u poszczególnych dzieci jest różny.

Podsumowując - uzasadniony niepokój powinno wzbudzić to, jeśli Twoje dziecko w wieku około dwóch lat:

 - nie reaguje na wołanie po imieniu, choć słyszy dźwięki płynące z otoczenia
 - nie dzieli się uwagą, to jest nie przynosi ci zabawek, nie pokazuje paluszkiem ciekawych dla siebie przed- miotów lub sytuacji oraz nie patrzy na to, co sam mu pokazujesz
 - nie wykonuje gestów typu: nie wiem, jaki jestem duży, ile mam kłopotów, nie kręci główką na „nie” lub „tak”
 - spontanicznie nie naśladuje żadnego z rodziców lub inne bliskie mu osoby, przykładowo jak mama gotuje zupę, prasuje, telefonuje lub jak tata majsterkuje
 - nie jest zainteresowane wspólną z Tobą zabawą
w a-ku-ku, chowanie się pod kocykiem lub rzucaniem piłki do innej osoby
 - woli bawić się samo, czasem porządkując lub usta- wiając zabawki w określonym porządku
 - bawi się zwykle tak samo manipulując zabawkami, nie potrafi udawać, że karmi misia
 - nie reaguje, gdy bliska mu osoba jest smutna, płacze i samo nie domaga się ukojenia, gdy jemu stanie się coś złego
 - wykonuje dziwne ruchy, które wielokrotnie powtarza (przykładowo macha rączkami, kręci się w kółko, macha sznureczkami)
 - ma specyficzne zainteresowania, np. fascynują go literki, sprzęty elektroniczne
 - potrafi bawić się w jeden i ten sam sposób przez długi czas, nie modyfikuje swojej zabawy spontanicznie, a gdy próbujesz dołączyć się do jego zabawy i coś w niej zmienić – często z niej rezygnuje, odchodzi do innej
 - nie mówi lub jego mowa nie służy do komunikowania się z innymi
 - czasem powtarza niektóre zasłyszane słowa, ale nie robi tego, żeby się komunikować z innymi.

patronat
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Województwo Kujawsko - Pomorskie

Wojewoda Warmińsko - Mazurski

patronat medialny
Dziennik Bałtycki Radio Gdańsk Gazeta pomorska.pl TVP Bydgoszcz TVP Gdańsk TVP Olsztyn Radio Olsztyn
Przyjaciele programu
Przyjaciele Programu
Jak możesz nam pomóc?
Autyzm.
Nie jesteś sam!